Veelgestelde vragen

De gronden worden bouwrijp opgeleverd. Dit houdt in dat de gemeente er voor zorgt dat gronden vrij zijn van opstallen en objecten en dat de riolering en nutsvoorzieningen zijn aangebracht tot aan de erfgrens. Je moet zelf te zorgen voor de aansluiting op de riolering en de nutsvoorzieningen door een aansluiting aan te vragen bij de betreffende nutsbedrijven. Daarnaast moet je de woning vanaf uw erf aansluiten op de riolering. De openbare ruimte wordt nog niet direct definitief ingericht ivm het aanrijden van bouwverkeer. De gemeente legt dus eerst een bouwweg aan.

Nadat de meeste woningen zijn gerealiseerd, zal de gemeente het gebied woonrijp maken. Dit houdt in dat de verlichting geplaatst wordt en de openbare ruimte definitief wordt ingericht. De bouwweg wordt vervangen door een definitieve weg.

Er is onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen, archeologie, de bodemgesteldheid en momenteel wordt er onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van explosieven/munitie (snippenbos) en de aanwezigheid van beschermde diersoorten en planten. De onderzoeken worden op korte termijn aan de website toegevoegd.

Met het nieuwe project ‘Pionieren in IJmuiden, bouw je eigen droomhuis’ maakt de gemeente het ontwerpen en bouwen van je eigen droomhuis op stukjes grond en in kluspanden mogelijk. Dit wordt ook wel zelfbouw genoemd. Als zelfbouwer krijg je maximale vrijheid bij het (ver)bouwen van je eigen woning binnen de regels van het zogenoemde ‘kavelpaspoort’. Op deze manier weet je precies wat er wel en niet kan.

In december 2018 heeft het college van B&W twee locaties aangewezen voor zelfbouw:

  • Van Diepenstraat in Velsen Noord: 17 kavels
  • Lagersstraat in IJmuiden: 14 kavels

De verwachting is dat de bouwkavels in het eerste kwartaal van 2020 in de verkoop gaan.

Binnen de 12 weken beslis je of je de kavel of de kluswoning wilt kopen. Zo nee, dan loopt de optie af en komt de kavel of de kluswoning beschikbaar voor een volgende kandidaat. Zo ja, dan lever je binnen die 12 weken de getekende concept-koopovereenkomst in bij de koperscoach. Je betaalt dan 10% van de kavel- of klushuisprijs als waarborg. De waarborg krijg je terug als je regelt dat binnen een jaar de levering van de kavel of de kluswoning via de notaris plaatsvindt. Als je dit niet hebt geregeld, vervalt de waarborg aan de gemeente en komt de kavel of de kluswoning beschikbaar voor een volgende kandidaat. In plaats van een waarborgsom kan koper desgewenst een door bankinstelling afgegeven bankgarantie ter hoogte van de voormelde waarborgsom deponeren. Als je dit geregeld hebt, bent je de eigenaar van de kavel of de kluswoning geworden en dien je binnen 2 jaar (bij een bouwkavel) of 1 jaar (bij een kluswoning) je woning op te leveren.

Nee. Per kavel gelden de spelregels, zoals vermeld in het zogenoemde kavelpaspoort. Denk hierbij aan de bouwhoogte, de plek van de woning, etc. De kavelpaspoorten worden op de website geplaatst op het moment dat er een verkoopdatum is vastgesteld. Daarnaast moet voor het bouwen van een woning altijd worden voldaan aan het Bouwbesluit 2012, het bestemmingsplan en overige wet- en regelgeving. Zie voor meer informatie het filmpje Stappenplan bouwkavels'.

De hoogte van de bouwkosten is sterk afhankelijk van de persoonlijke wensen en kan hierdoor sterk verschillen. Op www.watkostbouwen.nl kun je eenvoudig de bouw van je woonhuis berekenen. Zo krijg je een indicatie van de prijs.

Als je samen met de buren gaat bouwen, vallen de bouwkosten meestal lager uit. Dat kan flink schelen. Realiseer je in dit geval wel dat je afhankelijk wordt van het ontwerp en de planning van de buren, waardoor je wellicht compromissen moet sluiten.

Dat is helemaal aan jou! De gemeente vindt dat je zelf de keuze moet hebben om te beslissen of je niets, een deel, of alles met anderen gaat doen. Je kavel of kluswoning wordt op zo’n manier aan je geleverd dat je volledig individueel aan de slag kunt.

De ervaring bij andere gemeentes leert dat het hele traject vanaf het moment van de optie op de kavel tot de datum van oplevering van het huis gemiddeld anderhalf tot twee jaar duurt. 
Deze periode is ongeveer als volgt onder te verdelen: tekenen optieovereenkomst tot start bouw - gemiddeld 8 tot 12 maanden, start bouw tot oplevering - gemiddeld 8 maanden. Het hangt van jezelf af of het traject korter of langer duurt. Je bent immers zelf ‘in charge’.

Niet iedereen koopt tegelijk een kavel en start tegelijkertijd met bouwen. Dat betekent dat de totale doorlooptijd van alle kavels op de locatie langer kan zijn. Om de totale doorlooptijd te beperken, is er een maximum bouwtermijn ingesteld: na overdracht van de kavel moet de nieuwbouwwoning binnen 2 jaar en de kluswoning binnen 1 jaar opgeleverd zijn.

De zelfbewoningsplicht verplicht de zelfbouwer om de eerste 3 jaar na oplevering zijn eigen nieuwe woning te bewonen. De kavels en kluswoningen worden daardoor uitsluitend gekocht door mensen die er hun eigen droomhuis (ver)bouwen. Hiermee wordt voorkomen dat ontwikkelaars of andere commerciële partijen de kavels en kluswoningen opkopen om er reguliere woningen te ontwikkelen.

Voor alle zaken waar de gemeente bij je zelfbouwproject mee te maken heeft, heeft de gemeente een contactpersoon, Yarina den Hartog. Ook als je nog niet zeker weet of het bouwen van een huis iets voor je is, kan Yarina den Hartog je helpen bij het nemen van een beslissing. Je kunt hiervoor per mail contact opnemen pionieren@velsen.nl of bellen met het telefoonnummer: 0255-567200.

Voor alle twee de locaties is Yarina den Hartog contactpersoon. Je kunt haar bellen op telefoonnummer 0255-567200 op dinsdag en woensdag of per mail pionieren@velsen.nl.
Ook kun je bij haar langsgaan op het stadhuis aan het Dudokplein 1 in IJmuiden. Als je vooraf een afspraak maakt, heeft ze voldoende tijd om al je vragen te beantwoorden.