Nieuws

Woningbezit en energieverbruik

10-01-2017

Duurzaam bouw en energie sparen.... Een factsheet van Omgevingsdienst IJmond

Bomenkap voor Pionieren IJmuiden

14-06-2016

Op alle 38 bouwkavels en kluswo-ningen is nu een optie genomen. Op één van de drie locaties gaat de ge-meente al voorbereidingen tre en. Aan de Van den Vondellaan in Drie-huis worden struiken en twee bo-men verwijderd om de locatie bouw-rijp te maken. Dit gaat eind april / begin mei gebeuren.

Pionieren in IJmuiden

04-02-2016

Met het onthullen van het bouwbord aan het Snippenbos gaf wethouder Ronald Vennik donderdag het startsein van het project ‘Pionieren in IJmuiden’.

Lees meer

Pages