Nieuws

Pionieren in IJmuiden - nieuwe locatie in onderzoek!

24-04-2018

Geachte geïnteresseerde in Pionieren in IJmuiden,

Locatie Van Diepenstraat te Velsen-Noord

24-04-2018

Om tot dit besluit te komen is er eerst een quickscan gedaan en is er een voorlopige verkavelingsschets gemaakt van de locatie. Op basis van deze schets kunnen er 17 woningen worden gebouwd. Daarvan zijn er vier 2-onder1 kappers en 13 rijtjeswoningen.

Woningbezit en energieverbruik

10-01-2017

Duurzaam bouw en energie sparen.... Een factsheet van Omgevingsdienst IJmond

Bomenkap voor Pionieren IJmuiden

14-06-2016

Op alle 38 bouwkavels en kluswo-ningen is nu een optie genomen. Op één van de drie locaties gaat de ge-meente al voorbereidingen tre en. Aan de Van den Vondellaan in Drie-huis worden struiken en twee bo-men verwijderd om de locatie bouw-rijp te maken. Dit gaat eind april / begin mei gebeuren.

Pionieren in IJmuiden

04-02-2016

Met het onthullen van het bouwbord aan het Snippenbos gaf wethouder Ronald Vennik donderdag het startsein van het project ‘Pionieren in IJmuiden’.

Lees meer

Pages