Nieuwe stap gezet in Kleinschalig Opdrachtgeversschap II

Waar is de gemeente op dit moment mee bezig? 

Voor dit project moet de bestemming van de locaties worden veranderd naar wonen. Dit noemen we een bestemmingsplanwijziging. Die wordt nu voorbereid door de gemeente. Pas als de bestemmingsplanwijziging definitief is starten we met het bouw- en woonrijp maken van de locatie. Omdat de gemeente kosten maakt voordat de kavels verkocht worden, is nu al budget aangevraagd bij de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders heeft hier 23 april jl. een besluit over genomen en naar verwachting neemt de gemeenteraad er  op 27 juni een definitief besluit over. Die besluiten zijn uiteraard openbaar.

Bestemmingsplanwijziging nog niet definitief

In mei verwachten we dat de bestemmingsplanprocedure van start gaat. Voor omwonenden en belanghebbenden is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Hierover worden omwonenden per brief geïnformeerd.

Heeft u vragen, of wilt u meer informatie? 

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief via pionieren@velsen.nl.

Tags: