Kavels Van Diepenstraat en Lagersstraat

Inmiddels zijn ook alle kavels aan de Van Diepenstraat in Velsen-Noord en aan de Lagersstraat in IJmuiden verkocht.

Verkoopproces kavels die terug komen binnen de ontbindingstermijn:

Indien een kavel terugkomt naar de gemeente omdat de gesloten koopovereenkomst binnen de ontbindingstermijn is ontbonden, geldt het volgende verkoopproces:                                                            

Lagersstraat IJmuiden

  1. De persoon gekoppeld aan het eerstvolgende volgnummer uit het PROCES-VERBAAL VAN UITLOTING IJMUIDEN met het kenmerk Ref:2019.000909.01/JB/TB (hierna te noemen: gegadigde) krijgt zowel telefonisch als per mail de vrijgekomen kavel te koop aangeboden.
  2. Binnen één week nadat de kavel per mail is aangeboden, dient de gegadigde zijn/haar interesse in de aankoop van de kavel te bevestigen per mail aan de gemeente via pionieren@velsen.nl;
  3. Indien de gegadigde zijn/haar interesse in de aankoop van de kavel tijdig per mail aan de gemeente kenbaar heeft gemaakt, ontvangt hij/zij de koopovereenkomst ter ondertekening en de factuur van € 500,- voor de administratieve vergoeding;
  4. De gegadigde heeft de mogelijkheid om binnen één week nadat hij/zij zijn/haar interesse in de aankoop heeft bevestigd (zie 2.) een vrijblijvend informatiegesprek te hebben met de makelaar werkzaam bij Van Waalwijk van Doorn uit IJmuiden (telefoonnummer 0255-519109). De insteek van dit gesprek is dat de gegadigde voor zichzelf een goede inschatting kan maken over of zijn/haar (financiële) situatie geschikt is voor het aankopen van de kavel. De gegadigde maakt, indien hij/zij hiervan gebruik wenst te maken, binnen die termijn zelf een afspraak met de makelaar;
  5. Binnen 4 weken nadat de gegadigde per mail (zie 1.) de kavel te koop is  aangeboden, dient de gemeente de door de gegadigde ondertekende koopovereenkomst te hebben ontvangen en dient de gegadigde de factuur voor de   € 500,- administratieve vergoeding binnen de op de factuur vermelde datum te hebben voldaan;
  6. Op het moment dat de gegadigde niet aan bovengenoemde termijnen voldoet, komt het volgnummer te vervallen;
  7. Het volgnummer komt ook te vervallen indien de gegadigde niet reageert en/of aangeeft geen interesse te hebben.

 

Indien een kavel terugkomt naar de gemeente omdat de gesloten koopovereenkomst binnen de ontbindingstermijn is ontbonden, geldt het volgende verkoopproces:

Van Diepenstraat Velsen-Noord:

Indien een kavel terugkomt naar de gemeente omdat de  gesloten koopovereenkomst binnen de ontbindingstermijn is ontbonden, geldt het volgende verkoopproces:
1.    Vanwege het ontbreken van resterende volgnummers (PROCES-VERBAAL VAN UITLOTING VELSEN-NOORD met het kenmerk Ref:2019.000909.01/JB/TB) geldt dat die   kavels via de makelaar werkzaam bij Van Waalwijk van Doorn worden verkocht.

De kavels aan de Lagersstraat waren een tijdje geleden allemaal verkocht maar inmiddels zijn ook alle kavels aan de Van Diepenstraat verkocht.

 

 

 

 

Tags: