Kavelverkoopdag

Op 15 december jl. zijn onderstaande kavels verkocht. In het nieuwe naar jaar zullen wij contact opnemen met de eerstvolgende volgnummers.

Lagersstraat

Van Diepenstraat