Kavelverkoopdag

Op 15 december jl. zijn zowel voor de locatie Lagersstraat als de Van Diepenstraat een aantal kavels verkocht. Op 11 februari zijn tijdens de 2e kavelverkoopdag alle kavels aan de Lagersstraat verkocht. Aan de Van Diepenstraat zijn nog een aantal kavels beschikbaar.

Kavel V.o.n. prijs in € M2
06 76.000 119
07 71.500 112
08 71.500 112
11 67.500 97
12 60.000 97
14 70.000 107
15 67.500 100
16 60.000 100
17 67.500 100