Kavelverkoopdag

Op 15 december jl. zijn zowel voor de locatie Lagersstraat als de Van Diepenstraat een aantal kavels verkocht. Op 11 februari zijn tijdens de 2e kavelverkoopdag alle kavels aan de Lagersstraat verkocht. Aan de Van Diepenstraat zijn nog een aantal kavels beschikbaar. Kijk hiervoor onder de tab 'Locaties'.