Laatste nieuws 10-10-2019

Beste geïnteresseerde in Pionieren in IJmuiden,

Droomt u ervan om uw eigen droomhuis te ontwerpen en te bouwen? Zelf uw handen uit de mouwen te steken en de uitdaging aangaan? Dan hebben wij goed nieuws voor u!

De gemeente heeft namelijk twee nieuwe locaties aangewezen voor het project Pionieren in IJmuiden! Het gaat om 17 zelfbouwkavels aan de Van Diepenstraat in Velsen Noord en om 14 zelfbouwkavels aan de Lagersstraat in IJmuiden.

Het ontwerpwijzigingsplan om de bouw van de woningen mogelijk te maken heeft vanaf 31 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Voor de Lagersstraat zijn drie zienswijzen bij het college ingediend. Deze gaan over het beperkt aantal parkeerplaatsen bij de te bouwen woningen. Het College wil waar mogelijk openstaan voor de invloed van inwoners en heeft daarom twee parkeerplaatsen aan het plan toegevoegd. Daarna heeft het College het wijzigingsplan vastgesteld. Voor de Van Diepenstraat zijn er geen zienswijzen binnengekomen.

Het college heeft het wijzigingsplan vastgesteld. Ook dit vastgestelde wijzigingsplan ligt ter inzage. Belanghebbenden kunnen tot 7 november 2019 een beroepschrift bij de Raad van State indienen.

 

Wij hopen na het beroepstermijn u verder te informeren over het verkoopproces.

 

Wilt u graag op de hoogte gehouden worden, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief!